Erik is een onderzoeker trendherkenner, klankbord en onconventionele problem solver voor kleine en middelgrote ondernemingen.